Viewing entries tagged
saint patrick

Comment

breast plate

uploaded by  faithmonsoon

human trafficking story from the late Roman Empire

From my youth I have been afflicted and close to death; I have suffered your terrors and am in despair. Ps 88.15

So we all know that St. Patrick was a man from the 4th/5th century, was kidnapped by Irish and brought to Ireland as a 16 year old boy. He was sold to slavery and for the next 6 years had to tend to the flocks on the hills of Slemish for a master who was a druidical high priest.

Later on in his life he wrote Confessio. This is what he says:

" the love of God, and His fear increased in me more and more, and the faith grew in me, and the spirit was roused, so that, in a single day, I have said as many as a hundred prayers, and in the night nearly the same, so that whilst in the woods and on the mountain, even before the dawn, I was roused to prayer and felt no hurt from it, whether there was snow or ice or rain; nor was there any slothfulness in me, such as I see now, because the spirit was then fervent within me."

That reminds me of Daniel. That sounds like David too. Similar story.

I think Patrick at least heard of Daniel. Patrick's parents were Christians, his mother was a close relative of St. Martin of Tours.

Imagine being about 16 and kidnapped, taken to a hostile land, sold, owned by someone. Imagine working for nothing for a guy who has some powerful connections with spiritual forces hovering around the region. Imagine. So why did he turn to prayer ? Why would such a young and troubled soul resolve that this was the only way to survive? Did he hear of Daniel from his parents? Did he remember the stories he was told of him?

Anyway, Patrick prayed a lot. Like Daniel. Did he pray out of fear? Desperation? I wonder why he started in the first place. Was it because the druids were so dedicated and powerful in Ireland and he encountered a hostile spiritual world fighting against him? Was it because he felt lonely, lost and forgotten and this was the only way to feel something familiar?

Below is the prayer he wrote much later in his life. It is known as "Breast plate". I love this prayer. It is a pearl.

breast plate

I arise today through a mighty strength,the invocation of the Trinity, through belief in the Threeness, through confession of the Oneness of the Creator of creation.

I arise today through the strength of Christ with His Baptism, through the strength of His Crucifixion with His Burial through the strength of His Resurrection with His Ascension, through the strength of His descent for the Judgment of Doom.

I arise today through the strength of the love of Cherubim in obedience of Angels, in the service of the Archangels, in hope of resurrection to meet with reward, in prayers of Patriarchs, in predictions of Prophets, in preachings of Apostles, in faiths of Confessors, in innocence of Holy Virgins, in deeds of righteous men.

I arise today, through the strength of Heaven: light of Sun, brilliance of Moon, splendour of Fire, speed of Lightning, swiftness of Wind, depth of Sea, stability of Earth, firmness of Rock.

I arise today, through God's strength to pilot me: God's might to uphold me, God's wisdom to guide me, God's eye to look before me, God's ear to hear me, God's word to speak for me, God's hand to guard me, God's way to lie before me, God's shield to protect me, God's host to secure me: against snares of devils, against temptations of vices, against inclinations of nature, against everyone who shall wish me ill, afar and anear, alone and in a crowd.

I summon today all these powers between me (and these evils): against every cruel and merciless power that may oppose my body and my soul, against incantations of false prophets, against black laws of heathenry, against false laws of heretics, against craft of idolatry, against spells of women [any witch] and smiths and wizards, against every knowledge that endangers man's body and soul. Christ to protect me today against poison, against burning, against drowning, against wounding, so that there may come abundance of reward.

Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, Christ on my right, Christ on my left, Christ in breadth, Christ in length, Christ in height, Christ in the heart of every man who thinks of me, Christ in the mouth of every man who speaks of me, Christ in every eye that sees me, Christ in every ear that hears me.

I arise today through a mighty strength, the invocation of the Trinity, through belief in the Threeness, through confession of the Oneness of the Creator of creation. Salvation is of the Lord. Salvation is of the Lord. Salvation is of Christ. May Thy Salvation, O Lord, be ever with us.

uploaded by  faithmonsoon

handel ludzmi w poznym imperium rzymskim

Jam biedny i bliski śmierci do młodości mojej, Zawisła nade mną groza twoja, jestem zrozpaczony. Ps 88.16

Wszyscy slyszelismy, ze Sw. Patryk zyl na przelomie IV I V wieku, byl porwany i przywieziony do Irlandii w wieku okolo 16 lat. Zostal sprzedany w niewole i przez kolejnych 6 lat pasl owce na wzgorzach Slemish sluzac kaplanowi druidzkiemu.

Pozniej w zyciu napisal w „Wyznaniach”:

"Umiłowanie Boga i bojaźń boża otaczały mnie coraz silniej, a we mnie rosła wiara i budził się Duch, aż doszło do tego, że odmawiałem sto modlitw dziennie, a po zapadnięciu zmroku prawie tyle samo, nawet kiedy przebywałem w lesie albo na górskim szczycie."

Przypomina mi to Daniela. Dawida takze. Podobne historie. Mysle, ze Patryk co najmniej slyszal o Danielu. Jego rodzice byli chrzescijanami, jego matka byla krewna Sw. Marcina z Tours.

Wyobrazmy sobie to. Porwany w wieku 16 lat, zabrany sila do nieznanego kraju, sprzedany na wlasnosc komus obcemu. Wyobrazmy sobie, kiedy pracowal za darmo dla czlowieka posiadajacego uklady z silami duchowymi panujacymi w tym regionie. Dlaczego wiec zwrocil sie ku modlitwie? Co spowodowalo, ze takie mlode i sponiewierane serce zdecydowalo, ze modlitwa jest jedyna droga przetrwania? Czy pamietal o Danielu z opowiadan rodzicow? Z historii zaslyszanych?

Patryk modlil sie czesto. Jak Daniel. Czy z powodu strachu? Desperacji? Ciekawe, jak zaczal? Czy moze dlatego, ze spotkal sie z oddanymi i poteznymi druidami? Czy dlatego, ze otoczenie to bylo tak grozne i niebezpieczne i stawalo na jego drodze? Czy dlatego, ze czul sie opuszczony, samotny i zapomniany i byl to jedyny sposob na przywolanie czegos bliskiego?

Ponizej modlitwa Sw. Patryka, zatytuowana Pancerz. Prawdziwa perelka:

Powstaję dzisiaj Poprzez potężną moc wezwania Imienia Trójcy, Poprzez wiarę w Trzy Osoby, Poprzez wyznanie Jedności Stworzyciela stworzeń.

Powstaję dzisiaj Poprzez moc Chrystuowego narodzenia i chrztu, Poprzez moc Jego ukrzyżowania i Jego złożenia do grobu, Poprzez moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia, Poprzez moc Jego zstąpienia na ziemię Na ostateczny sąd przeznaczenia.

Powstaję dzisiaj Poprzez moc miłości cherubinów, W posłuszeństwie aniołów, W posłudze archaniołów, W nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą, W modlitwach pariarchów, W naukach apostołów, W wierze wyznawców, W niewinności dziewic, W uczynkach prawych ludzi.

Powstaję dzisiaj Poprzez moc Niebios; Światło słońca, Blask księżyca, Splendor ognia, Szybkość błyskawicy, Śmigłość wiatru, Głębinę morza, Stabilność ziemi, Twardosć skały.

Powstaję dzisiaj Poprzez Bożą moc wiodącą mnie; Bożą moc podtrzymującą mnie, Bożą mądrość prowadącą mnie, Boże oko patrzące przede mną, Boże ucho słuchające mnie, Boże słowo mówiące do mnie, Bożą rękę strzegącą mnie, Bożą drogę ścielącą się przede mną, Bożą tarczę chroniącą mnie, Boże zastępy aby obronić mnie Przed zasadzkami diabła, Przed pokusami występków, Przed każdym, kto życzy mi źle Z daleka czy z bliska, Samotnie czy w tłumie.

Wzywam dziś wszystkie te moce pomiędzy mnie a zło, przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile zagrażającej memu ciału i duszy, Przeciwko inkantacjom fałszywych proroków, Przeciwko czarnym praktykom pogaństwa, Przeciwko fałszywym prawom heretyków, Przeciwko działąniom bałwochwalstwa, Przeciwko zaklęciom czarownic, kowali i czarnoksiężników, Przeciwko każdej wiedzy która znieprawia ciało i duszę człowieka.

Chryste chroń mnie dziś Od trucizny, od spalenia, Od utopienia, od zranienia, Dopóki nie nadejdzie ma nagroda w obfitości.

Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, Chrystus za mną, Chrystus we mnie, Chrystus pode mną, Chrystus nade mną, Chrystus po prawicy, Chrystus po lewicy, Chrystus gdy się kładę, Chrystus kiedy siadam, Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli, Chrystus w ustach każdego, kto o mnie mówi, Chrystus w oczach każdego, kto mnie widzi, Chrystus w uszach każdego, kto mnie słyszy.

Powstaję dzisiaj Poprzez potężną moc wezwania Imienia Trójcy, Poprzez wiarę w Trzy Osoby, Poprzez wyznanie Jedności Stworzyciela stworzeń. Zbawienie jest w Panu. Zbawienie jest w Panu. Zbawienie jest w Chrystusie. Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami. Amen.

Comment