Viewing entries tagged
post

2 Comments

środa popiołów

Childhood Truths II by Zen Cat

zadrapane sumienie

oblepione szmatami z Wersalu iluzji

tłucze się

dopomina o miejsce swoje

coś tam pamięta

z lat uporządkowanego błogostanu

wina się rozsiadła

klatka po klatce pamięci

wycina numery żałosne

nietykalna paniusia

choćbyś zabił mnie

będę ufać Ci

2 Comments

Comment

European Immersion 08

IHOPheaderdark
Euro Imm - eblast

The European Immersion is an opportunity to come to the International House
of Prayer in Kansas City for three weeks to enjoy the Global Prayer Room and
participate in customized sessions, focusing on three aspects of Jesus:
Bridegroom, King, and Judge.

The dates are August 2-22, 2008. This event is open to adults 18 till 30 years

of age.

$375 is the registration fee. For those from Dutch, German, French or Spanish

speaking European Nation we can provide special arrangement like

accommodation and food and of course translation for an additional $280.

Click here for more information...

***********************************************************************

Program umożliwiający pobyt w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City przez trzy tygodnie. Uczestnictwo w Sali Modlitwy i w sesjach nauczań opisujących trzy charykterystyki Jezusa: Oblubieńca, Króla i Sędziego.

Daty: 2-22 sierpnia

Wiek: 18-30 lat

Koszt: 375 USD

Comment

Comment

zdobycz duchowa. spiritual gain. day 11

photo by Lateefa

zdobycz duchowa spiritual gain

łatwa do stracenia jest so easy to loose

pamięć o niej jednak the remembrance of it

drąży w zakamarkach hollows out in the nooks

jestestwa of being

nie pozwala chodzić w zastanej rzeczywistości forbidding to walk in a known reality

kto bowiem raz skosztował because who once tasted

nie zadowoli się ochłapem will not be pleased with the scrap

samej pamięci of a mere remembrance

lecz wyrwie serce swoje but will tore his heart out

zostawi wszystko will leave everything

nie będzie już grzebać umarłych will not bury the dead

lecz popędzi but will rush off

do źródła egzystencji to the source of existence

do sedna sprawy zajrzy will look into the heart of the matter

jak do studni like into the well

i ujrzy oblicze Boga samego to catch a glimpse of God's countenance

w zwierciadle duszy in the mirror of his soul

stęsknionej za Panem longing for the Lord

tylko ten krzyż plącze się między nogami

only this cross entangled around me

co by tu z nim zrobić

what could I do with it

Comment