Viewing entries tagged
passion

Comment

passion

passage through death * przeprawa przez smierc

Rozdarcie jest w śmierci, gdyż zostawimy to wszystko i w końcu przejdziemy tam, gdzie mieliśmy być od zawsze na zawsze. Swiat nie jest dla mnie ukrzyżowany, ani ja dla niego. Nie umiem kochać tak jeszcze. Moje kochanie jest słabowite i porywcze. Co tu zrobić, żeby się zachwycić Panem i zachłysnąć Jego miłością na dobre?

Death is tearing apart. We will leave everything and finally walk into the place, where we should live from ever to ever. This world is not crucified to me yet. I am not crucified to the world yet. I don't know how to love in this way yet. My love is weak and stubborn. I want to get overwhelmed by Him and His love for good.

kajdany wolności chains of freedom

nawet już śladów nie widać can't even see the marks

po więzach after the constraints

odeszły w zapomnienie they are forgotten

 

już zaczęłam pląsać i even started to twirl

niezdarnie lumpishly

ale jednak but still

zachłystywać się wiatrem drinking the wind

wpatrywać w niewysłowione dźwięki stirring in unspoken sounds

biec bez opamiętania running

w przyszłość into the future

 

 

aż tu nagle but then suddenly

Głos Voice

 

no co ty what are you thinking

jaka to wolność what kind of freedom

przecież nie masz jeszcze krzyża you don't carry the cross yet obviously

 

 

całować szorstką korę drzewa mi przyjdzie it comes down to kissing rough bark of the wood

sam mnie nauczysz tej słodkości zhańbienia you yourself will teach me the sweetness of disgrace

a w przerwach and in the meantime

zostanie mi i have left

taniec do upadłego dance to exhaustion

Comment