Viewing entries tagged
mysticali

Comment

zdobycz duchowa. spiritual gain. day 11

photo by Lateefa

zdobycz duchowa spiritual gain

łatwa do stracenia jest so easy to loose

pamięć o niej jednak the remembrance of it

drąży w zakamarkach hollows out in the nooks

jestestwa of being

nie pozwala chodzić w zastanej rzeczywistości forbidding to walk in a known reality

kto bowiem raz skosztował because who once tasted

nie zadowoli się ochłapem will not be pleased with the scrap

samej pamięci of a mere remembrance

lecz wyrwie serce swoje but will tore his heart out

zostawi wszystko will leave everything

nie będzie już grzebać umarłych will not bury the dead

lecz popędzi but will rush off

do źródła egzystencji to the source of existence

do sedna sprawy zajrzy will look into the heart of the matter

jak do studni like into the well

i ujrzy oblicze Boga samego to catch a glimpse of God's countenance

w zwierciadle duszy in the mirror of his soul

stęsknionej za Panem longing for the Lord

tylko ten krzyż plącze się między nogami

only this cross entangled around me

co by tu z nim zrobić

what could I do with it

Comment