Viewing entries tagged
milosc

Comment

pieczęć

Ociekając krwia dripping with blood bo walczymy from fighting i opieramy się aż do przelewu and struggling until shedding

na zaoranej duszy on a shattered soul wypatruję śladu i am searching for a sign zapewnienia of assurance

czy ktoś to dojrzy will anyone pay attention czy zauważy to On will He notice czy jest zajęty or is He distracted stwarzaniem creating

przelotnie jakby intermittently poloży pieczęć He will put a seal gorejącą jak miłość fiery as love

nie ma rady there is no other choice trzeba kochać but to love inaczej otherwise tylko zaorana dusza bez światła only a shattered soul lacking light will remain a na co komu taka and who needs that

***

Comment

Comment

nie znęcaj się

nie znęcaj się nade mną

oprzytomnieję bez biczowania

nalożę karmazynowy chałat i pofrunę przed siebie

szukać tego co przepadło bez wieści

gdzie jest ta miłość co nie ustaje

jej woń wyparowała

wokół tylko stęchlizna pustych słów

znaczonych beznamiętnym czekaniem

uciekła mi ta wariatka

popytam przechodniów

może co widzieli

może ktoś zdobył jej nieśmiertelny autograf

odsłonię swą zapłakaną twarz

może usłyszy mój wrzaskliwy krzyk

i ocali mnie od

rozpaczy zapomnienia

Comment