Viewing entries tagged
encounter

Comment

uniesienia

					uploaded by peƮer

uniesienia są chwilą ecstasy is a moment która karze nasz czas pozostały scourging our remaining time

marniejemy we wither i tylko jedno and only one thing przywraca nam nadzieję brings consolation

oczekiwanie na spotkanie awaiting for the encounter z Panem czasu with the Lord of time

katastrofą nie są huragany hurricanes are not catastrophic lecz zimne otępiałe serca but cold stuporous hearts nie rozpoznające już not recognizing any longer porywów Ducha whirlwinds of the Spirit

Comment