Viewing entries tagged
dusza

Comment

pieczęć

Ociekając krwia dripping with blood bo walczymy from fighting i opieramy się aż do przelewu and struggling until shedding

na zaoranej duszy on a shattered soul wypatruję śladu i am searching for a sign zapewnienia of assurance

czy ktoś to dojrzy will anyone pay attention czy zauważy to On will He notice czy jest zajęty or is He distracted stwarzaniem creating

przelotnie jakby intermittently poloży pieczęć He will put a seal gorejącą jak miłość fiery as love

nie ma rady there is no other choice trzeba kochać but to love inaczej otherwise tylko zaorana dusza bez światła only a shattered soul lacking light will remain a na co komu taka and who needs that

***

Comment