Jesus now hath many lovers of His celestial kingdom: but few bearers of His Cross. He bath many who are desirous of consolations: but few of tribulation. He findeth many companions of His table: but few of His abstinence. All desire to rejoice with Him: Few wish to endure anything for Him. Many follow Jesus to the breaking of bread: but few to the drinking of the cup of His Passion. Many reverence His miracles: few follow the shame of His Cross.

[The Imitation of Christ] - Thomas a Kempis

Wielu ma dzisiaj Jezus tych, co kochają Jego Królestwo niebieskie, ale mało takich, którzy dźwigaliby Jego krzyż. Wielu ma spragnionych Jego pocieszenia, lecz mało pragnących dzielić z Nim ból. Wielu znajdzie przyjaciół do stołu, ale mało do postu. Wszyscy chcą się z Nim cieszyć, mało pragnie dla Niego i z Nim cierpieć. Wielu idzie za Jezusem do momentu łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu podziwia Jego cuda, mało postępuje za hańbą krzyża.

[O naśladowaniu Chrystusa] - Tomasz z Kempis

Comment