mediumjxbdez5547d005ab9cbad91349 Mówi odważnie, w miłości. Działa odważnie, z mądrością.

Wywiad z bpem Kiernikowskim, pierwszym biskupem na świecie, który ukończył Drogę Naokatechumenalną. Mówi o tym, że trzeba głosić Słowo w porę i nie w porę; że ludzie przychodzący do kościołów są zakorzenieni w religijnych praktykach chrześcijańskich, a często i w mało chrześcijańskich, a z wiarą krucho; że można być religijnym, ale niewierzącym; o powierzchowności wiary polskich katolików; o nowym podejściu w kształtowaniu seminarzystów (przez pierwsze dwa lata uczą się o podstawach chrześcijaństwa!); o tym, że parafie nie wiedzą, jak katechizować, a wielu księży nie wie, co robić.

Bp Kiernikowski: Można być człowiekiem religijnym i jednocześnie niewierzącym

Comment